Digitální projektování ve strojírenství II.

O projektu

Projekt navazuje na realizaci projektu „Digitální projektování ve strojírenství“ a je zaměřen na zlepšení podmínek a inovaci výuky v technických oborech. Jeho cílem je zatraktivnění výuky pro žáky pomocí modernizace výukových metod s využitím e-learningových technologií.

Smyslem realizace projektu je zkvalitnění vzdělávání v oblasti odborných předmětů na SPŠS v Olomouci, které povede ke zvýšení odbornosti absolventů školy a k jejich lepšímu uplatnění v praxi. Bude vytvořen nový vzdělávací program s využitím inovativních výukových pomůcek. Vznikne komplexní soubor e-learningových materiálů propojujících technické předměty ve škole. Veškeré moduly budou v rámci projektu pilotně ověřeny.

Nově vytvořené vzdělávací moduly:

  • Konstrukční systémy CAD – řeší problematiku 3D modelů a další technické dokumentace pro návrh zařízení
  • Technologické systémy CAM – řeší problematiku programování CNC strojů
  • Stavba a provoz strojů – SPS – rozšíření stávající výuky pneumatických a hydraulických zřízení, resp. nejčastěji používaných mechanizmů ve strojírenství
  • Strojírenská technologie – STT – rozšíření stávající výuky o využití moderních obráběcích materiálů používaných ve strojírenství s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům o konstrukci nástrojů
  • Elektrotechnika a automatizace – ELE AUT – řeší problematiku elektrotechnických zařízení sloužících pro upínání nástrojů a ovládání přípravků, aplikace běžných el. pohonných systémů pro pohon strojů a zařízení
  • Kontrola měření – KOM – řeší problematiku měření a kontroly strojních zařízení
  • Práce s počítačem – PPC - řeší vytváření dokumentů v šabloně, modelování výpočtů, propojení tabulkového procesoru s 3D parametrickým modelářem aj.

Tyto moduly budou propojeny s 8 na škole vyučovanými předměty a v rámci pilotní výuky budou probíhat konzultace se žáky, od kterých bude získávána zpětná vazba.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Last modified: Monday, 22 October 2012, 9:16 AM