Course info

STT - Strojírenská technologie
(STT)

Rozšíření stávající výuky o využití moderních obráběcích materiálů